Ceník

Připouštěcí sezóna začíná 15.2.2008 a končí 15.8.2008

Ceny jsou zde uvedeny bez DPH (19%)

I. Inseminace čerstvým spermatem - zásilkový způsob

chovatel uhradí firmě ERC níže uvedené částky proti vystavené faktuře:
• poplatek za dodání každé jednotlivé inseminační dávky (v ČR 400,- Kč + 19% DPH)
• připouštěcí poplatek, který je dělen do dvou částí:
- poplatek za první inseminaci klisny v sezóně 2008 splatný při první inseminaci klisny (x)
- poplatek za zjištěnou březí klisnu splatný k 1. 10. 2008 (xx),
uvedená cena se vztahuje k datu 1. 10. 2008, to je k termínu, do kterého nejpozději chovatel oznámí výsledek inseminace. Oznámí-li chovatel z různých důvodů březost klisny až po tomto termínu, může být penalizován smluvní pokutou do výše 4.000,- Kč.
- firma ERC si vyhrazuje právo případných změn v ceníku připouštěcích poplatků.

Výše poplatků
u jednotlivých hřebců

(ceny uvedené bez19%DPH)

Vysvětlivky:
označení plemenných knih:
CS- slovenský teplokrevník
ČT- český teplokrevník
ČSP-český sportovní pony
WP- welsh pony
N-norik
SN-slezský norik
KK-kůň Kinský
AP-akcelerační program (ČT)

HŘEBEC
x
xx
plemenná
kniha
Dormane Du Puy 2.000,- 6.000,- CS, ČT
Cesano II 2.000,- 10.000,-

CS, ČT - AP

Werbespot 2.000,- 5.000,-

CS, ČT

Gaspari I 2.000,- 7.000,-

CS, ČT - AP

Cry For My 2.000,- 2.000,-

CS

Palisco 2.000,- 13.000,-

CS, ČT - AP

Mineral 2.000,- 4.000,-

CS, ČT,KK

Celer 2.000,- 3.000,-

CS

Artist-L 1.000,- 3.000,- Hafling
Hilin Harold 1.000,- 2.000,-

WP, ČSP

Vidar 1.000,- 3.000,-

ČSP

Baluf 1.000,- 2.000,-

B, ČMB

Streimur 1.000,- 2.000,-

N, SN

možné slevy:
• za třetí a další inseminovanou březí klisnu téhož chovatele činí sleva 25% z doplatku,
• při inseminaci většího počtu klisen nebo klisen zvláště geneticky cenných (např. výkonnosti ST a výše, zajímavého původu apod.) je možno uzavřít zvláštní dohodu,
• u klisen, které zůstaly v roce 2005 po inseminaci hřebci ERC jalové a byl u nich zaplacen poplatek za první inseminaci, je možné odečíst tuto částku z poplatku za zjištěnou březí klisnu v roce 2006 (xx).

Narození hříběte
• narození hříběte chovatel oznámí firmě ERC buď písemně nebo telefonicky na číslo 466670861 fax 466616274 nebo elektronickou poštou email: [email protected],
• firma ERC chovateli vypomůže se zápisem hříběte do evidence koní a se zajištěním testu paternity a se zajištěním případné dotace nákladů za provedený test paternity.

Kam se obrátit s pomocí?
K dispozici Vám je nyní již 75 smluvních partnerů - inseminačních techniků nebo veterinárních lékařů, kteří provádí inseminaci na území celé ČR. V případě zájmu zprostředkujeme kontakt mezi chovatelem a naším smluvním partnerem za účelem provedení inseminace klisny.

II. Zmrazení spermatu hřebců

Orientační cena za výrobu jedné ins. dávky je 500,- až 800,- Kč
NUTNÁ osobní dohoda majitele hřebce a zástupce firmy ERC s.r.o.

III. Transfer koňských embryí

Cena dle individuální dohody.
Orientační cena za službu končící zjištěnou březostí příjemce je zhruba 45.000,- Kč

IV. Inseminace ve středisku reprodukce klisen Nemošice
 

1. Poplatek za krmný den klisny

- klisna bez hříběte  150,- Kč
- klisna s hříbětem 170,- Kč


2.
Poplatek za provedení inseminace klisny zmrazeným spermatem 5.000,-
    Poplatek za provedení inseminace klisny čerstvým spermatem 3.000,-

pozn.: poplatek pokrývá inseminaci klisny v jednom až (v případě potřeby) ve třech říjových cyklech


3. Připouštěcí poplatek je rozdělen na dvě části :
- základní část, v úrovni jedné třetiny z celkové částky připouštěcího poplatku, splatná při první inseminaci klisny
-  doplatek za dosažení březosti je splatný ve stadiu březosti 45 dnů březosti klisny

 

 

Ceník mraženého semene
       
Admirand Hann., Admiral-Lugano I   20.000,- (5.000 + 15.000)
Alligator Fontaine SF, Noren- Dark Tiger xx  36.000,-  (9.000 + 27.000)

Alois

ČT, Ascot-Garut     7.000,-  (2.000 + 5.000)
Aloube Z Hann.,  Alme-Gotthard   32.000,- (8.000 + 24.000)
Arras Hann., Aloube Z-Anmarsch    24.000,-  (6.000 + 18.000)

Balougran Z

KWPN,
Baloubet du Rouet-Grannus 
40.000,- (10.000 + 30.000)

Barbarian

SF, Quiniou-Fantaisiste  40.000,-  (10.000 + 30.000)

Baloubet du Rouet

SF, Galoubet A-Starter             dohoda  

Belendek 

A 1/1, Bontur-Alpár             18.000,-  (4.000 + 14.000)
Cabdulla du Tillard SF, Abdullah-Galoubet A      36.000,- (9.000 + 27.000)

Calato

Holst., Capitol-Landgraf I        40.000,- (10.000 + 30.000)
Caletto III Holst., Cor de la Bryere-Consul       27.000,-  (8.000 + 19.000)
Calido I Holst., Cantus-Coriander       40.000,- (10.000 + 30.000)
Calin  d´Espoir SF, Double Espoir-Gaur xx  30.000,- (7.000 + 23.000)
Cannonball Holst., Cor de la Bryere-Ahorn    30.000,- (7.000 + 23.000)

Cardento

Holst., Capitol I-Lord            43.000,-  (11.000 + 32.000)
Carismo Hann., Calypso II-Akzent II      27.000,- (8.000 + 19.000)
Carpaccio Holst., Caretino-Lantaan   27.000,-  (8.000 + 19.000)

Cash and Carry

Holst., Cash-Landgraf I     30.000,- (7.000 + 23.000)

Cassini II 

Holst., Capitol I-Caletto II     49.000,-  (12.000 + 37.000)

Clinton

BWP, Corrado I-Masetto    68.000,-  (17.000 + 51.000)

Clinton I

Holst., Carolus I-Calypso II      30.000,-  (7.000 + 23.000)

Cobra

Holst., Carthago-Landgraf I   24.000,-  (6.000 + 18.000)

Con Capitol 

Holst., Contender-Capitol   30.000,- (8.000 + 22.000)

Concorde

KWPN, Voltaire-Marco Polo    34.000,-  (8.000 + 26.000)

Contendro I

Holst., Contender-Reichsgraf 40.000,- (10.000 + 30.000)

Coriall 

Holst., Cor de la Bryere-Captol I    40.000,- (10.000 + 30.000)

Corland 

Holst.,
Cor de la Bryere-Landgraf I 
40.000,-  (10.000 + 30.000)

Cornet Obolensky

BWP, Clinton-Heartbreaker  54.000,- (13.000 + 41.000)

Corofino II 

Holst., Corrado I-Fernando        27.000,-  (7.000 + 20.000)  

Corsár

CS, Carthago-Corvet xx    12.000,-  (3.000 + 9.000)

Cromwell

CS, Coriall-Campione 7.000,-  (2.000 + 5.000)

Crown Z

Zang., Carthago-Ramiro 40.000,- (10.000 + 30.000)

Cyril

CS, Coriano-Cent xx   7.000,-  (2.000 + 5.000)

Čukar 

A 1/1, Caramel-Myjavan  7.000,- (2.000 + 5.000)

Diamant de Semilly 

SF, Le Tot de Semilly-Elf III      89.000,- (22.000 + 67.000)
-  na objednávku
Drak A 1/1, Korok-Gaston 7.000,- (2.000 + 5.000)

Edminton

KWPN, Emilion-Nimmerdor  22.000,- (5.000 +17.000) 

Eliáš

CS, Eol-Sharp End xx  7.000,- (2.000 + 5.000)

Emilion

KWPN, Wellington-Farnese 27.000,- (7.000 + 20.000)

Eol

Trak., Ostrjak-Ekspromt 66.000,- (16.000 + 50.000)

Ephebe fo Ever

SF, Galoubet A-Night and Day xx 48.000,- (12.000 + 36.000)

Ermitáž

Trak., Rubín xx-Ostrjak 22.000,-  (5.000 + 17.000)

Euros

CS, Eol-Cherson 7.000,-  (2.000 + 5.000)

Florencio

KWPN, Florestan-Weltmeyer 34.000,-  (8.000 + 26.000)

For Furioso

Westf., Ferragamo-Pilot 27.000,-  (7.000 + 20.000)

For Pleasure

Old., Furioso II-Grannus dohoda  

Gidam Sohn 

KWPN, Gidam-Zeus 28.000,-  (7.000 + 21.000)

Good Times

KWPN, Nimmerdor-Caletto I  40.000,- (10.000 + 30.000)

Great Pleasure

KWPN, Grannus-Nimmerdor 27.000,- (7.000 + 20.000)

Hold up Premier

KWPN, Narcos II-Quidam de Revel 22.000,- (5.000 + 17.000)

Hugben II

A 1/2 , Hugben xx-Astyanax xx  22.000,- (5.000 + 17.000)

Cherson

Trak., Eol-Chrizolit  24.000,- (6.000 + 18.000)

Cheurano Z

Zang., Chellano Z-Ramiro 26.000,- (6.000 + 20.000) 

Chicago Z

Zang., Caretano Z-Cor de la Bryere 30.000,- (7.000 + 23.000)

Ibišek

CS, I Love You-Narcos II  7.000,- (2.000 + 5.000)

I Love You

SF, Alme- Nykio 30.000,-  (7.000 + 23.000)

Indoctro xx

Holst., Capitol-Caletto II  55.000,- (14.000 + 41.000)

Jasmin

SF, Gaur xx-Ibrahim 32.000,-  (8.000 + 24.000)

Jetro

KWPN, Sit This One Out xx-Ramiro 12.000,- (3.000 + 9.000)

Johnson

KWPN, Jazz-Flemmingh 24.000,- (6.000 + 18.000)

K 2 

Trak,. Stradivari-Inshallah 30.000,- (7.000 + 23.000)

Koh-i-noor

A 1/1, Coral-Liberál 16.000,- (4.000 + 12.000)

Lacantus

Holst., Lord Calando-Cantus 30.000,- (7.000 + 23.000)

Landos

Holst., Lord-Calypso I  27.000,- (7.000 + 20.000)

Larino

KWPN, Concorde-Armstrong 24.000,- (6.000 + 18.000)

Latinus

Holst., Landgraf I-Lord 26.000,- (6.000 + 20.000)

Le Voltaire

KWPN, Voltaire-Zeolit  22.000,- (5.000 + 17.000)

Limbus

Holst., Landgraf I-Fier de Lui 30.000,- (7.000 + 23.000)

Lingh

KWPN, Flemingh-Columbus 53.000,- (13.000 + 40.000)

Lokaj

A 1/1, Aveiro-Wisenklee 16.000,- (4.000 + 12.000)

Lord Calando

Holst., Lord-Calando I 35.000,- (8.000 + 27.000)

Lord Extra

Holst., Lord-Ramiro 22.000,- (6.000 + 16.000)

Lord Z 

Holst., Lord-Calando I  40.000,- (10.000 + 30.000)

Lothar

CS, Landos-Div týnský 19.000,-  (5.000 + 14.000)

Louis J

Holst., Lord-Ramiro 26.000,-  (6.000 + 20.000)

Lupicor xx

KWPN, Lux Z-Pilot 48.000,-  (12.000 + 36.000)

Mys

A 1/1, Flying Star-Astyanax 16.000,-  (4.000 + 12.000)

Nabuchodonosor

CS, Narcos II-Amyndas xx   7.000,- (2.000 + 5.000)

Narcos II

SF, Fair Pley II-Tanael 48.000,- (12.000 + 36.000)

Numero Uno

KWPN, Libero H-Lord Calando 48.000,- (12.000 + 36.000)

Obvod

Trak., Vychoděc-Osadok 22.000,- (5.000 + 17.000)

Orlando xx

KWPN, Heartbreaker-Darco 42.000,- (13.000 + 29.000)

Padinus xx 

KWPN, Heartbreaker-Grannus 32.000,- (8.000 + 24.000)   

Papillion

Westf., Pilot-Firn     22.000,-  (5.000 + 17.000)

Quattro B

SF,
Qredo de Paulstra-Pandore du Thot
30.000,- (6.000 + 24.000)

Quirado

Holst., Quidam de Revel-Corrado I  12.000,- (3.000 + 9.000)

Quite Easy

Holst., Quidam de Revel-Landgraf I  46.000,- (12.000 + 34.000)

Quote

KWPN,
Quidam de Revel-Cor de la Bryere
26.000.- (6.000 + 20.000)

Refürstinels

Old., Rubinels-Almeo 16.000,- (4.000 + 12.000)

Renommee

Holst., Ramiro-Gotthard 12.000,- (3.000 + 9.000)
Rif du Madon  SF, Matinal-Questeur 22.000,- (5.000 + 17.000)

Rotspon

Hann., Rubinstein I-Argentan I   40.000,- (10.000 + 30.000)

Rox de la Touche

SF, Lord Gordon-Fantaisiste  32.000,- (8.000 + 24.000)

Sandreo

KWPN, Sandro Hit- Flemming 24.000,- (6.000 + 18.000)

Sandro Boy

Old., Sandro-Grannus  94.000,- (24.000 + 70.000)

Sandro Hit

Old., Sandro Song-Romino 68.000,- (17.000 + 51.000) 
- na objednávku

Santino

Hann., Sandro Hit-Pik Bube 28.000,- (7.000 + 21.000)

Shogun II 

SF, Night and Day-Garitchou 30.000,- (7.000 + 23.000)

Skippy II

SF, Galoubet A-Gaur xx 30.000,-  (7.000 + 23.000)

Silvio II

Old., Sandro-Gepard 26.000,-  (6.000 + 20.000)

Sioux de Baugy

SF,  Grand Veneur-Arthy  30.000,- (7.000 + 23.000)

Ulpien du Sapin

SF, Narcos II-Nankin 26.000,- (6.000 + 20.000)

Upgrade

KWPN, Heartbreaker-Pilot 30.000,- (7.000 + 23.000)

Ustinov

KWPN, Libero H-Nimmerdor 32.000,- (8.000 + 24.000)

Veneur du Luc

SF, Double Espoir-Popof xx  18.000,- (4.000 + 14.000)
Voltaire Hann., Furioso II-Gotthard  81.000,- (20.000 + 61.000)

Weltmeyer

Hann., World Cup-Absatz 40.000,-  (10.000 + 30.000)
       
SEZNAM PLEMENNÝCH KNIH A ADRESY

CS - Plemenná kniha slovenský teplokrevník v ČR,
Svaz chovatelů CS, Box 145, Pražská 607, 53002 Pardubice, tel.: 446335302, 446760861

ČT - Plemenná kniha český teplokrevník,
Svaz chovatelů českého teplokrevníka, U hřebčince , 39701 Písek, tel.: 382224144

ČSP - Plemenná kniha český sportovní pony,
Asociace chovatelů koní, U hřebčince 479, 39701 Písek, tel.: 382210644

WP - Plemenná kniha Welsh pony,
Asociace chovatelů koní, U hřebčince 479, 39701 Písek, tel.: 382210644

N - Plemenná kniha norik,
Asociace chovatelů koní, U hřebčince 479, 39701 Písek, tel.: 382210644

SN - Plemenná kniha slezský norik,
Asociace chovatelů koní, U hřebčince 479, 39701 Písek, tel.: 382210644