Aktion
jj
  Pion
Agbar  
Albernant  
Owen Tudor
Karajda  
Roc du Diable  
Irma la Douche
  Epigoon
Amor  
  Verda
Passaat  
  Ohnegleiche
  Akteur
  Amor
Herrcher
  Jonkvrouv
Sineada
Celmina
Victor  
Odin v. Wittenst.
  Wilhelmina
  Nadonis
 Narozen: 1982, KWPN  
 Barva: Běl.
 Výška: 166
 
PION je synem v holandském chovu osvědčeného bílého plnokrevného hřebce vysokých kvalit Abgar xx, který dal dobré sportovní skokové koně Zinus a Valeur D a plemenné hřebce, z nichž patrně nejlepším je Pion. Pion se významně uplatnil jako producent skokových koní. Ve vyhodnocení WBFSH se v žebříčku otců skokových koní pohybuje mezi prvními 200 hřebci. K jeho nejlepším potomkům patří Endeavor, Paledo 010. Argus a Adara. Mnohem významnější je ale jeho role producenta drezurních koní. V roce 1999 zaujal ve světovém žebříčku otců drezurních koní 26. místo, a to především zásluhou svého nejúspěšnějšího syna Aktion. Dalšími jeho význačnými drezurními potomky jsou především Duphar, Remember a Conquistador.
OHNEGLEICHE pochází z rodiny, která vyprodukovala mnoho velmi dobrých jak skokových, tak i zejména drezurních koní. Její děd Amor dal vynikajícího skokana Aristo a další výborné skokové koně jako Warrant a American Brandy, a především výborného drezurního koně Chaucer, který sklidil mnoho úspěchů. Rovněž otec klisny Ohnegleiche hřebec Akteur patřil k vynikajícím producentům všestranných koní. K jeho nejlepším potomkům ve skokových soutěžích patřili Tepic La Silla a Shurlands Govemor, v drezurním ježdění pak především Dakar 094 a Olympic Corrado.
AKTION absolvoval bohatou a velmi úspěšnou drezurní kariéru. Byl účastníkem mnoha mezinárodních závodů nejvyšší úrovně a se svým jezdcem Gyula Dallos získal mnoho vavřínů. Velmi úspěšně se prezentoval na mnoha světových kolbištích - Amsterdam, Stuttgard, Paris, Hortobagy, Kopenhagen, G6theborg a dalších. V roce 1999 zaujal ve světovém žebříčku drezurních koní 21. místo. Rovněž jeho působení v plemenitbě je velmi úspěšné. Ve vyhodnocení WBFSH za rok 1999 se podle výkonnosti potomstva v drezurních soutěžích umístil na vynikajícím 25. místě na světě. K jeho nejlepším potomkům patří především Berkenhorst Galliano, Ralph Lauren, Feliki a Finesse. Do plemenitby v ČR byl zařazen v roce 2000.
kontakt :ERC s.r.o. U kapličky 14, Mnětice, 53002 Pardubice, [email protected] , tel.466 670 861
mobil: 603501056 * 603878518 * 603579583 * 605287124