CORSÁR
jj
Carthago Z
Capitol
Capitano
Corporal
Folia
Maximus
Perra
Calando I
Cor de La Bryere
Kerrin
Mambo

Corvona
Corvet
Liberál
Téléférique
Corneta
Pierot
Varina
Varin
Orientale
Lenka 35
Birma
 

Bělouš, nar.16.6.1997, CS, KVH 176

Majitel: Zdeněk Müller, Pardubice-Mnětice
PK: Chovatel: Hubert Brodský, Přítoky
Způsob plemenitby:
Základní připouštěcí poplatek:
 2.000,-Kč
Doplatek přip. poplatku dle PK :
CS
 4.000,-Kč
ČT
 4.000,-Kč

CARTHAGO Z je dosud nejúspěšnějším synem hřebce Capitol I, který se v současné době stává zakladatelem nové, velmi perspektivní holštýnské linie. Carthago projevoval již při zkouškách mladých hřebců výrazné skokové vlohy, byl hodnocen známkou 9,5 a 10,0. Byl finalistou Šampionátu Německa ve Verdenu 1992 a v Mannheimu 1993. V roce 1996 ho pronajal Leon Melchior a v jeho barvách pod Jos Lansingem zvítězil a umístil se v mnoha soutěžích nejvyšší mezinárodní úrovně. Byl úspěšným účastníkem OH v Atlantě a v Sydney a svou vynikající sportovní karierou se zařadil mezi absolutně nejúspěšnější německé koně. Velmi nadějná je rovněž jeho kariéra plemenného hřebce. Dal velmi dobré koně jako je CSI a GP vítěz hřebec Claudio, Tulip, Codex, Candyman, klisna Felice Ask, či vítěz 6ti letých v Lanakenu 2003 Cobra. O jeho kvalitách svědčí i rekordní prodejní ceny dosahované v poslední době za jeho potomky na renomovaných aukcích. Bohužel Carthago je po skončení své sportovní kariéry neplodný a zásoba zmrazeného spermatu je mizivá. Cena případné inseminace se pohybuje v astronomických částkách.
CORVONA je dcerou velmi dobrého hřebce Corvet, v jehož žilách koluje skoková krev vynikajícího Liberála a Pierota. Ze strany matky je zde zastoupena krev producenta výborných překážkových koní Varina (Hronec, Vánek II). Corvona dala mimo Corsára i ve sportu úspěšnou klisnu Corsika po Lapaz.

CORSÁR je hřebec impozantního zjevu, dlouhých souměrných tvarů a velmi dobré mechaniky pohybu. V roce 2000 absolvoval 70ti denní test mladých hřebců s vynikajícím výsledkem. Získal vysoké ohodnocení za výkonnost a parkur. Ze všech hřebců byl oceněn nejvyšší známkou za jezditelnost. Jeho dosavadní sportovní kariéra je velmi slibná. Zvítězil ve finále 6ti letých koní v rámci Kriteria mladých koní v ČR. Zúčastnil se úspěšně světového šampionátu mladých koní v Lanakenu - bezchybný v malém finále. Je prototypem moderního sportovního koně s vynikající jezditelností a prostupností, se všemi předpoklady pro vrcholový sport. V plemenitbě byl využíván v sezóně 2001. Vzhledem k jeho sportovním výsledkům a hodnocení narozených hříbat bude před svojí předpokládanou další sportovní kariérou v prvé polovině roku 2004 využit v plemenitbě. Jako jediný plemeník přináší do českého chovu nejmodernější a velmi ceněnou krev svého otce Carthago Z.

kontakt : Ing. Zdeněk Müller, Csc, Pardubice - Mnětice 126, 53002 Pardubice, [email protected] , tel.466 670 861