Ryzák, nar. 27.5.1987, SF, KVH 166
Chovatel: R. Bizard, Germond, Francie
Majitel: Stáj Wrbna, Líšnice
DOUBLE
ESPOIR
IBRAHIM
The Last Orange
Orange Peel
Vaillante
Porte Bonheur
QUATRIEME ESPOIR
Plein d Espoir
Orange Peel
Gazelle
L Alcazar
EL
TAILE
POPOF
Turmoil
Tourbillion
Barclays
Son in Law
ISMEN
Fra Diavolo
Black Devil
La Ceres
Le Royal
DOUBLE ESPOIR je plemeníkem, který výraznou měrou ovlivnil francouzský chov skokových koní a jeho krev je rozšířena prakticky ve všech významných chovech po celém světě. Dal celou řadu vynikajících skokanů jako jsou Lafayette (JO Seoul), Monroe, Olban de Malves, Pilou, Pin Up de la Loge, Triple Espoir III, Apache d Adries, Alloro, Avec Espoir, Apollon du Roc, Birdy d Opal, Bayard d Elle, Calino Doro, Calin d Espoir a osvědčený a velmi v plemenitbě využívaný plemenný hřebec Flipper de Elle (matka po Jalisco B), který zejména v poslední době získává vynikající výsledky v mezinárodním sportu. Značná část jeho nejlepších potomků pochází z matek po plnokrevných hřebcích, velmi dobrý hřebec Alloro je z matky po výborném plnokrevném hřebci Popof stejně jako Veneur du Luc. Double Espoir je přes hřebce The Last Orange a Plein d Espoir příbuzensky prochován na vynikajícího plnokrevného plemeníka Orange Peel, který je v chovu skokových koní velmi ceněn a je považován za nestora francouzského chovu sportovních koní. Double Espoir je po otci bratrem zřejmě nejlepšího plemeníka v historii chovu sportovních koní hřebce Almé.
EL TAILE je po plnokrevném plemeníkovi Popof, který se velmi osvědčil zejména jako otec matek. V jejím původu se vyskytuje další plnokrevný hřebec vynikající Fra Diavolo, jehož krev nacházíme v původech mnoha koní, kteří jsou ozdobeni úspěchy z největších světových soutěží.
VENEUR DU LUC startoval jako mladý hřebec na kolbištích v České republice, kde se velmi dobře prezentoval zejména v soutěžích pro mladé koně. Velmi rychle se ale dostal na nejvyšší úroveň,ve věku pouhých 7mi a 8mi let absolvoval v Rakousku 4 soutěže CSI a CSIO. Veneur du Luc zplodil v ČR několik potomků, kteří dosáhli velmi dobré výkonnosti a je jedním z mála plemeníků v našem chovu sportovních koní, který je prověřen jak vlastní výkonností, tak i výkonností svého potomstva na nejvyšší úrovni. K nejlepším potomkům patří Veronika, Bariéra, Katy (stupeň S), dále pak Myrthe, Lady, My Time Came No (stupeň ST) a vynikající sportovní kůň Diver Oil Team, úspěšný účastník CSIO Poděbrady, Zagreb a CSI Warszawa. Veneur du Luc je jediným zástupcem osvědčené linie Double Espoir v plemenitbě v ČR. Je to hřebec, který jistě může v našem chovu udělat mnoho dobrého.