O firmě ERC s.r.o.

Firma ERC s.r.o. ( Equinní Reprodukční Centrum) je soukromé zařízení, které vzniklo privatizací bývalého střediska reprodukce koní Výzkumné stanice pro chov koní Slatiňany. Toto středisko dosáhlo významných úspěchů v oblasti intenzívní reprodukce koní, zejména inseminace a transferu embryí.

Činnost firmy ERC s.r.o. využívá získaných zkušeností, její činnost je však směřována více k zajištění praktických služeb pro chovatele koní jak v oblasti reprodukce, tak v oblasti šlechtění koní. Zástupci firmy udržují pravidelný kontakt s předními reprodukčními i chovatelskými odborníky z Francie, Německa, Holandska, USA a dalších zemí. Cílem firmy je poskytnout našim chovatelům nejlepší služby v oblasti výběru plemenného materiálu i jeho reprodukčního využití v chovu, a tak přispět k rychlému a výraznému zvýšení úrovně našeho chovu koní. Výběr hřebců je zaměřen především na produkci koní vhodných pro využití v klasických jezdeckých disciplínách, ale není zapomenuto ani na příznivce jiných typů a plemen koní. Mimo pozornost firmy nezůstává zejména v poslední době ani vývojová a výzkumná činnost, firma je mimo jiných aktivit i zakládajícím členem evropské společnosti zabývající se reprodukcí koní European Equine Gamette Group a organizátorem dalšího evropského summitu na podzim 2003 v Pardubicích.

Pro činnost firmy je využíváno dvou středisek, a to inseminační stanice hřebců v Mněticích a návazného reprodukčního centra v Nemošicích, které slouží jako pracoviště zabývající se reprodukcí klisen, inseminací převážně zmrazeným spermatem vysoce kvalitních hřebců, nadstandardními službami pro klisny s reprodukčními problémy a embryotrensferem. Každoročně jsou také organizovány inseminační kurzy pro inseminační techniky koní i pro chovatelskou veřejnost.

Doufáme, že uvedené stránky poskytnou chovatelům koní dostatek informací o službách naší firmy a budou prvním impulsem pro budoucí spolupráci.