AMOURAL
 
Hn., nar.1983, KVH 168 Majitel:
PK: Chovatel:
Způsob plemenitby:
 
 ARSENIK má ve SRN ve sportu trvale zapojeno kolem 100 potomků, do chovu bylo po něm zařazeno již 12 synů. Děd Absatz náleží k prvé patnáctce nejúspěšnějších otců sportovních koní ve SRN a je hlavním pokračovatelem linie trakenského plemeníka Abglanz.
Přes svoji matku GLEIDA je Amoural nositelem nejosvědčenější hannoverské krve Grande-Graf- Goldfisch, přes bábu Peri je do jeho rodokmenu vnesena krev Perfekt a Perser.
AMOURAL startoval v chovatelských: soutěžích pouze jako pětiletý. Vyznačuje se velmi dobrou mechanikou pohybu a stylem skoku. Do ČR byl importován v roce 1990, působil v chovu PP Kladruby n/L.. Jeho nejstarší potomstvo bude dvouleté
Arsenik
Absatz
Abglanz
.
Landmoor
.
Sennormadel
Sender
.
Astwuerde
.

Gleida
Glander
Grande
.
Auerroeschen
.

Peri
Perfekt
.
Esta
.

kontakt : Ing. Zdeněk Müller, Csc, Pardubice - Mnětice 126, 53002 Pardubice, [email protected] , tel.466 670 861