Ascot
jj

Almé

Ibrahim
The Last Orange
 
Vaillante
 
Girondine
Ultimate
 
J'vins Mars
 

Bella


Prince du Cy
Ultimate
 
Vaudoise
 
Nikita B
Debuché
 
Quirida
 
 Narozen:  1982 , SF  
 Barva: Ryz.
 Výška:  168
 
ALMÉ se vepsal do historie chovu skokových koní jako dosud žádný jiný hřebec. Sám byl vynikající sportovní kůň, dosáhl pozoruhodných výsledků (3. ME Vídeň 1976, 3. Pohár národů Hickstadt, 4. GP Dortmund, 3. GP Vídeň). Jeho největší význam je však v tom, jakým způsobem předává skokové schopnosti svým potomkům, kteří ve světovém sportu dosáhli nejvyšších úspěchů: Galoubet A, I Love You, Joyau d'Or, Herban, Jolly Good, Indian Tonic, lara, Zalmé, Animo, Aerobic, Jalisco B, Arthos. Rovněž jeho vnukové se prezentují vynikajícím způsobem: Quito de Baussy, Ratina Z., Quidam de Revel. Papillon Rouge, Rochet M. Podle výkonnosti potomstva je nejúspěšnějším producentem sportovních koní všech dob.
BELLA byla jako čtyřletá exportována do Belgie. Je blízce přibuzná (75 %) matce světového šampiona Quito de Baussy přes stejného otce Prince du Cy a stejnou bábu Quirida. Matka Belly klisna Nikita B dala velmi dobré koně Ackim, Corella a Ursella. Prabába Ascota klisna Quirida patřila mezi nejlepší klisny ve Francii. Dala mimo jiné Bricole (OH Stockohlm), Luma- 2. nejlepší kůň ve Francii 1962 a vynikajícího hřebce Centaure du Bois. Je rovněž bábou olympijských koní Papillon Rouge a Quito de Baussy.
ASCOT se narodil v Holandsku, kde krátce působil v chovu. Ve sportu byl testován pouze při návratu do Francie ve stáří 10 let na úrovni 130 a 140 cm. Získal 2 vítězství a 2 druhá místa. Vyniká skokovou potencí a technikou skoku. Do ČR byl importován v roce 1992.

kontakt : Ing. Zdeněk Müller, Csc, Pardubice - Mnětice 126, 53002 Pardubice, [email protected] , tel.466 670 861