Organizační pokyny

INSEMINACE ČERSTVÝM SPERMATEM

Inseminace čerstvým spermatem představuje:

- odběr spermatu pomocí umělé vagíny, jeho hodnocení a konzervaci vhodným ředidlem,

- rozdělení spermatu do inseminačních dávek obsahující dostatečný počet spermií a zchlazení spermatu,

- přepravu zchlazeného spermatu k chovateli,

- provedení vlastní inseminace klisny, vyplnění přiložených průvodních listů a jejich odeslání zpět do inseminační stanice.

 

Příjem objednávek
- objednávky se přijímají ve dnech: Pondělí, Středa, Pátek a Neděle vždy od 7oo do 9oo hod. na tel. čísle 040 6670861,
- při objednávce je třeba hlásit:
- jméno a adresu chovatele, IČO, DIČ
- jméno a číslo klisny, případně další identifikační údaje,
- stanici, kam bude doručeno sperma,
- jméno vybraného hřebce.
 
Doručení spermatu

- sperma bude doručeno na dohodnuté místo železnicí, případně jiným způsobem podle dohody při objednávce v týž den v odpoledních hodinách,

- spolu se spermatem bude zaslán Dodací list spermatu a Dohoda o provedení inseminace, a rovněž inseminační katetr a další pomůcky nutné k provedení inseminace.

 
Provedení inseminace klisny

- inseminaci provede odborně způsobilý inseminační technik nebo veterinární lékař, u vlastních klisen i sám chovatel,

- v případě potřeby doporučíme a zajistíme kontakt na nejbližšího inseminačního technika,

- pokud nedojde do 36 hodin po inseminaci k ovulaci (ke skončení říje) je třeba objednat další dávku spermatu a inseminaci opakovat.

 
 
Vyšetření březosti

- provede inseminační technik nebo veterinární lékař na objednávku chovatele,

- výsledek vyšetření chovatel oznámí inseminační stanici.

Další služby spojené s inseminací klisny

- pokud chovatel včas oznámí inseminační stanici, že klisna je březí, zašle mu IS předvyplněné tiskopisy a další náležitosti a pokyny k podání žádosti o státní dotaci za inseminovanou březí klisnu,
- pokud včas oznámí narození hříběte, budou mu zaslány zkumavky na krev, předvyplněné tiskopisy a pokyny pro provedení testu paternity a podání žádosti na úhradu nákladů tohoto testu státní dotací.