Équinní reprodukční centrum pardubice - Mnětice


Inseminace čerstvým spermatem - zásilkový způsob

Ceny jsou zde uvedeny v Kč bez DPH (20%)

chovatel uhradí firmě ERC níže uvedené částky proti vystavené faktuře:

 • poplatek za dodání každé jednotlivé inseminační dávky (v ČR 400,- Kč + 20% DPH)
 • připouštěcí poplatek, který je dělen do dvou částí:
  - poplatek za první inseminaci klisny v sezóně 2010 splatný při první inseminaci klisny (A)
  - poplatek za zjištěnou březí klisnu splatný k 1. 10. 2010 (B), uvedená cena se vztahuje k datu 1. 10. 2010, to je k termínu, do kterého nejpozději chovatel oznámí výsledek inseminace. Oznámí-li chovatel z různých důvodů březost klisny až po tomto termínu, může být penalizován smluvní pokutou do výše 4.000,- Kč.

firma ERC si vyhrazuje právo případných změn v ceníku připouštěcích poplatků.

HŘEBEC A B plemenná kniha
Carpalo 2000,- 6000,- CS, ČT-AP
Vysvětlivky (označení plemenných knih):
AP-akcelerační program (ČT)
CS - slovenský teplokrevník
ČT - český teplokrevník
ČSP - český sportovní pony
KK - kůň Kinský
N - norik
STKL - starokladrubský kůň

ceny jsou uvedené v Kč bez DPH (20%)

Montreal 2000,- 9000,- CS, ČT-AP
Sagitta 2000,- 5000,- CS
Cry For Me 2000,- 8000,- CS, ČT
Werbespot 2000,- 5000,- CS, ČT
Quirado 2000,- 5000,- CS
Dormane du Puy
2000,- 4000,- CS, ČT
Cassius 2000,- 4000,- CS, ČT
Mineral 2000,- 4000,- CS, ČT, KK
Cyril 2000,- 3000,- CS, ČT
Artist-L 1000,- 3000,- Hafling
Klootwijkhoeve´s Vidar 1000,- 3000,- ČSP
Sacramoso Espada XI 2000,- 3000,- STKL
White Tiger
1000,- 2000,- N

Možné slevy:

 • za třetí a další inseminovanou březí klisnu téhož chovatele činí sleva 25% z doplatku,
 • při inseminaci většího počtu klisen nebo klisen zvláště geneticky cenných (např. výkonnosti ST a výše, zajímavého původu apod.) je možno uzavřít zvláštní dohodu,
 • u klisen, které zůstaly v roce 2009 po inseminaci hřebci ERC jalové a byl u nich zaplacen poplatek za první inseminaci, je možné odečíst tuto částku z poplatku za zjištěnou březí klisnu(B) v roce 2010.

Narození hříběte

 • narození hříběte chovatel oznámí firmě ERC buď písemně nebo telefonicky na číslo   +420 466 670 861 , fax +420 466 616 274 nebo elektronickou poštou email: ,
 • firma ERC chovateli vypomůže se zápisem hříběte do evidence koní a se zajištěním testu paternity a se zajištěním případné dotace nákladů za provedený test paternity.

Kam se obrátit s pomocí?

K dispozici Vám je nyní již 75 smluvních partnerů - inseminačních techniků nebo veterinárních lékařů, kteří provádí inseminaci na území celé ČR. V případě zájmu zprostředkujeme kontakt mezi chovatelem a naším smluvním partnerem za účelem provedení inseminace klisny.

Poslat na e-mail TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o.Webové stránky a kvalitní CMS