Katalog pro rok 2008
Podmínky inseminace a ceny

Dormane du Puy (Double Espoir-Grand Veneur-Quastor)
Dormane du Puy

Double Espoir-Grand Veneur-Quastor
Cesano II (Caretino-Lord-Raimond)
Cesano II

Caretino-Lord-Raimond
Werbespot (World Magic-Florestan-Don Juan)
Werbespot

World Magic-Florestan-Don Juan
Gasparii (Grundymann -Carneval- Lorenz)
Gaspari I

Grundymann -Carneval- Lorenz
Cry For My (Catoki-Landlord-Mahmud)
Cry For My

Catoki-Landlord-Mahmud
Palisco (Jalisco B - Gaur xx - Kalmiste)
Palisco

Jalisco B - Gaur - Kalmiste
Minerál (Mys - Marin Lipský - Furioso XV-55)
Mineral

Mys - Marin lipský - Furioso
Celer (Carthago-Quidam de Revel-Lincoln )
Celer

Carthago-Quidam de Revel-Lincoln
Artist-L (Antinor.S-Liz Alpenstern-Mithras)
Artist-L

Antinor.S-Liz Alpenstern-Mithras

Hilin Harold (Eyarth Tacoma-Hilin Caradus-Downland Manchino)
Hilin Harold

Eyarth Tacoma-Hilin Caradus-Downland Manchino

Klootwijkhoeve's Vidar (Briljant-Vernons Vineyard-Oosterbroek Artur )
Klootwijkhoeve's Vidar

Briljant-Vernons Vineyard-Oosterbroek Artur
spacer
Baluf (Bosbar-Brkon-Agripa)
Baluf

Bosbar-Brkon-Agripa
Streimur (Streigar-Pagrip-Neugal)
Streimur

Streigar-Pagrip-Neugal
spacer
  katalog na rok 2008

stahnout (PDF )
spacer
cca 1,1MB

PodmÍnky inseminace klisen ČerstvÝm
spermatem
1. zÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 

• Připouštěcí sezóna začíná 15. února 2008 a končí 15. srpna 2008.
• Dále uvedené podmínky jsou součástí Katalogu plemenných hřebců
firmy ERC s. r. o. pro rok 2008, který je chovatelům k dispozici před
zahájením připouštěcí sezóny.
• Objednáním spermatu a převzetím první inseminační dávky spermatu
hřebce uvedeného v tomto katalogu chovatel klisny deklaruje,
že se seznámil a souhlasí s uvedenými podmínkami a cenami
pro sezónu 2008.

2. registrace klisen

 

• Inseminovány mohou být pouze klisny zaregistrované v příslušné
plemenné knize.
• Klisna musí být zaregistrována ve stejné plemenné knize, ve které je
zaregistrován vybraný hřebec (uvedeno v kapitole Platby). Pokud není,
je nutné co nejdříve klisnu do příslušné plemenné knihy zaregistrovat
(viz Kontakty na Plemenné knihy).

 

3. objednávka spermatu

 

• Objednávky se podávají každý den v týdnu mimo neděle v době
od 7.00 do 9.00 hod. telefonicky na čísle 466 670 861, případně
603 878 518 nebo 603 579 583.

• Při objednávce je třeba hlásit:
– jméno, adresu, IČO, DIČ chovatele,
– jméno a identifikační číslo klisny, plemennou knihu, do které
je klisna zapsána,
– skutečnost je-li klisna inseminována poprvé v sezóně 2008,
– místo, kam bude sperma zasláno (seznam doručovacích stanic
viz muller-equine.cz).

 

4. dodávka spermatu


vybrané spoje pro spoje pro ČR


spoje pro SK

Stahnout Adobe Reader
acrobat reader

• Inseminační dávky budou zasílány ve speciálním přepravním kontejneru
na dohodnuté místo vlakem, případně jiným způsobem a doručeny
v den podání objednávky, a to v odpoledních hodinách.
• Inseminační dávky budou zasílány každý den mimo neděli. V neděli
bude možný pouze osobní odběr v Mněticích po telefonické dohodě.
• Každá zásilka obsahuje inseminační dávku spermatu hřebce, sterilní
inseminační rukavici, inseminační zavaděč na provedení inseminace
a Dodací list spermatu (v případě první inseminace navíc Dohodu
o provedení inseminace klisny).
• Inseminační dávky budou zasílány na dobírku.
• Prázdný přepravní kontejner společně s vyplněným Dodacím listem
případně Dohodou o provedení inseminace klisny chovatel vrátí co
nejdříve, nejpozději do 10 dnů po provedené inseminaci.

 

5. provedení inseminace klisny
 

• Inseminaci je oprávněn provést odborně způsobilý inseminační technik
nebo veterinární lékař, u vlastních klisen rovněž chovatel s oprávněním
k této činnosti.
• V případě potřeby firma ERC doporučí a zajistí kontakt na nejbližšího
inseminačního technika nebo veterinárního lékaře.
• K inseminaci jedné klisny smí být použita pouze jedna celá inseminační
dávka. Pokud nedojde do 36 hodin po inseminaci k ovulaci, je třeba
objednat další inseminační dávku a inseminaci opakovat.
• Chovatel vyplní přiložený Dodací list a po inseminaci jej společně
s obalem zašle zpět firmě ERC.
• Inseminaci klisny je rovněž možno provést ve středisku reprodukce
klisen firmy ERC v Pardubicích-Nemošicích, kde bude klisna ustájena
po dobu provedení inseminace nebo až do vyšetření březosti.

6. vyšetření březosti klisny
 

• Vyšetření provede inseminační technik nebo veterinární lékař, a to na
objednávku chovatele.
• Výsledek vyšetření, potvrzený vyšetřujícím inseminačním technikem
nebo veterinárním lékařem, chovatel písemně prokazatelně oznámí
firmě ERC nejpozději 60. den od poslední inseminace, a to v každém
případě, ať je klisna vyšetřena březí nebo jalová.
• Poplatek za zjištěnou březí klisnu bude účtován k datu 1. 10. 2008.
Pokud v době mezi vyšetřením březosti a dnem 1. 10. 2008 chovatel
provede kontrolní vyšetření, jehož výsledek bude negativní, zašle
opravné písemné potvrzení firmě ERC. V tom případě nebude za březí
klisnu účtován doplatek.

 

7. evidence o inseminaci
 

• S každou inseminační dávkou bude zaslán Dodací list spermatu, který
chovatel vyplní a zašle neprodleně zpět firmě ERC.
• Na každou inseminovanou klisnu v sezóně 2008 uzavírá firma ERC
s chovatelem Dohodu o inseminaci klisny, jejíž jedna potvrzená kopie
zůstává chovateli a druhou potvrzenou kopii chovatel zašle zpět firmě
ERC bezprostředně po provedené inseminaci.
• Na každou březí klisnu firma ERC chovateli zašle Připouštěcí lístek,
který je základní a jedinou evidencí nutnou pro registraci narozeného
hříběte. Zaslání Připouštěcího lístku je podmíněno splněním podmínek
inseminace a vyrovnáním všech pohledávek.

 

8. platby, ceník připouštěcích poplatků
 

chovatel uhradí firmě ERC níže uvedené částky proti vystavené faktuře:
• Poplatek za dodání každé jednotlivé inseminační dávky (v ČR činí 400,- Kč)
• Připouštěcí poplatek, který je dělen do dvou částí:
- poplatek za první inseminaci klisny v sezóně 2008 splatný při první inseminaci klisny (x)
- poplatek za zjištěnou březí klisnu splatný k 1.10. 2008 (xx),
uvedená cena se vztahuje k datu 1.10.2008, to je k termínu, do kterého nejpozději chovatel oznámí výsledek inseminace.
Oznámí-li chovatel z různých důvodů březost klisny až po tomto termínu, může být penalizován smluvní pokutou do výše
4.000,- Kč.

Výše poplatků
u jednotlivých hřebců

(ceny uvedené bez19%DPH)

Vysvětlivky:
označení plemenných knih:
CS- slovenský teplokrevník
ČT- český teplokrevník
ČSP-český sportovní pony
WP- welsh pony
N-norik
SN-slezský norik
KK-kůň Kinský
AP-akcelerační program (ČT)

HŘEBEC
x
xx
plemenná
kniha
Dormane Du Puy 2.000,- 6.000,- CS, ČT
Cesano II 2.000,- 10.000,-

CS, ČT - AP

Werbespot 2.000,- 5.000,-

CS, ČT

Gaspari I 2.000,- 7.000,-

CS, ČT - AP

Cry For My 2.000,- 2.000,-

CS

Palisco 2.000,- 13.000,-

CS, ČT - AP

Mineral 2.000,- 4.000,-

CS, ČT, KK

Celer 2.000,- 3.000,-

CS

Artist-L 1.000,- 3.000,- Hafling
Hilin Harold 1.000,- 2.000,-

WP, ČSP

Vidar 1.000,- 3.000,-

ČSP

Baluf 1.000,- 2.000,-

B, ČMB

Streimur 1.000,- 2.000,-

N, SN

 

možné slevy:
• za třetí a další inseminovanou březí klisnu téhož chovatele činí sleva 25% z doplatku,
• při inseminaci většího počtu klisen nebo klisen zvláště geneticky cenných (např. výkonnosti ST a výše, zajímavého původu apod.)
je možno uzavřít zvláštní dohodu,
• u klisen, které zůstaly v roce 2007 po inseminaci hřebci ERC jalové a byl u nich zaplacen poplatek za první inseminaci, je možné odečíst
tuto částku z poplatku za zjištěnou březí klisnu v roce 2008 (xx).

 

9. narození hříběte
 

• Narození hříběte chovatel oznámí firmě ERC buď písemně nebo
telefonicky na číslo 466 670 861, fax 466 616 274 nebo elektronickou
poštou na adresu: [email protected].
• Firma ERC vypomůže chovateli se zaevidováním narozeného hříběte, se
zajištěním testu paternity a se zajištěním dotace nákladů za provedený
test paternity, pokud bude dotace udělena.

 

kontakty na jednotlivé plemenné knihy

PK ČT (Český teplokrevník)
Svaz chovatelů českého teplokrevníka,
U hřebčince, 379 01 Písek
tel: 382224144

PK CS (Slovenský teplokrevník v ČR)
Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR,
Pražská 607, Box 145,
530 02 Pardubice
tel: 466335302, 466670861

PK Hafl. (Hafling), ČSP (Český sportovní pony), WP (Welsch pony), N (Norik),
SN (Slezský Norik)

Asociace chovatelů koní, U hřebčince 479,
397 01 Písek
tel: 382210644

PK KK (Kůň Kinský)
Svaz chovatelů koní Kinských, 28912 Hradišťko u Sadské 126
tel: 776057706

 

ERC.s.r.o. Pardubice muller-equine.cz