Inseminace klisen
Podmínky inseminace a ceny

Přeprava spermatu

Sperma je přepravováno ve speciálním přepravníku tak, aby teplota spermatu během přepravy byla udr~ena v rozmezí 4 a~ 10 C. V tomto přepravníku je injekční stříkačka s ředěným a zchlazeným spermatem, která představuje jednu inseminační dávku. Přidán je sterilní inseminační katetr s inseminační rukavicí a Dodací list spermatu.
Sperma je odesíláno větainou vlakem zhruba kolem 10oo hod. z Pardubic. Na místě určení je tý~ den odpoledne nebo večer, podle dohodnutého spoje.

Inseminace klisen

Ka~dá jednotlivá dodávka čerstvého spermatu obsahuje 1 inseminační dávku na inseminaci pouze jedné klisny a je součástí komplexní slu~by inseminace dané klisny.
Sperma je konzervováno na dobu nutnou k jeho přepravě, proto je třeba provést inseminaci bez zbytečných odkladů po doručení spermatu. Spermie zůstávají v pohlavních orgánech oplozeníschopné klisny po dobu 36 a~ 48 hodin. Pokud nedojde do 48 hodin po provedené inseminaci k ovulaci, je třeba znovu objednat sperma hřebce a inseminaci opakovat.

Provedení inseminace 

Injekční stříkačka se prostřednictvím krátké hadičky spojí s přilo~eným inseminačním katetrem, do stříkačky se nasaje asi 5 ml vzduchu a katetr se naplní spermatem ze stříkačky. Předem se řádně omyje a osuaí vulva klisny. Inseminační katetr se rukou krytou přilo~enou sterilní rukavicí zavádí do pochvy klisny a do prvé třetiny dělo~ního krčku. Sperma se vytlačuje tak, aby vzduchová bublina nakonec vytěsnila vaechno sperma ze zavaděče.
 Hygiena a správné provedení inseminace je základem úspěchu. Inseminace má v optimálním případě krátce předcházet ovulaci.
 Proto je třeba sperma objednat a~ tehdy, kdy podle rektálního vyaetření a případných dalaích příznaků je klisna ve stadiu těsně před ovulací. Inseminaci je pak nutné opakovat po 48 hodinách a~ do zjiatěné ovulace.

Sperma se rozesílá 6 x týdně kromě neděle. Objednávky je třeba telefonicky nahlásit nejpozději do 9:00 hod. v odběrový den nebo i předcházející den.Evidence o inseminaci

Základní evidence o inseminaci klisny:

1. Dohoda o inseminaci klisny - stanovuje podmínky pro provedení slu~by a je podkladem pro zápis klisny do Připouatěcího rejstříku

2. Dodací list spermatu - sleduje osud ka~dé inseminační dávky a je podkladem pro zápis termínu inseminace.
  Prosíme o urychlené navrácení řádně vyplněné a podepsané Dohody o inseminaci klisny a Dodacího listu spermatu spolu s prázdným polystyrenovým přepravníkem spermatu.
  Sperma mů~e být dodáno inseminačnímu technikovi nebo chovateli. Po navrácení řádně vyplněné a podepsané Dohody o inseminaci klisny a vaech řádně vyplněných a podepsaných Dodacích listů spermatu zapíae inseminační stanice inseminaci klisny do plemenářské evidence a vystaví majiteli klisny Připouatěcí lístek. Po vyrovnání vaech závazků zaale tento lístek majiteli klisny.

ERC.s.r.o. Pardubice muller-equine.cz