Équinní reprodukční centrum pardubice - Mnětice


02.11.2017 21:08

Chystané změny v nabídce našich služeb !!

Vážení chovatelé,

rádi bychom Vás informovali o chystaných změnách v nabídce našich služeb.

Vzhledem k měnícím se podmínkám pro naši činnost jsme se rozhodli v příštím roce neobsazovat inseminační stanici vlastními nebo námi najmutými hřebci a celou kapacitu našeho reprocentra tak nabídnout pouze  v rámci služeb.

Případným zájemcům, ať už zahraničním či tuzemským, jsme připraveni nabídnout celý program od nadstandartního ustájení a individuálního přístupu, výrobu čerstvých nebo kryokonzervovaných dávek až po jejich skladování. V současné době jsme schopni u nás vyrobené dávky zasílat nejen po celé EU, ale i do zámoří.
Další plánovanou službou na období od ledna do června bude možnost využítí tzv. denních odběrů. Jedná se o jednorázový odběr vašeho hřebce, následné  zpracování a výrobu čerstvé  inseminační dávky.
V prvních týdnech sezóny 2018 znovu otevřeme sklady zmražených inseminačních dávek. Budou doplněny o nová jména plemeníků, takže bude možné nakoupit jak dávky hřebců, s kterými jsme začínali, tak i dávky hřebců z posledních let. Předpokládáme, že inseminace zmraženým spermatem zaznamená v příštím roce skokový nárůst. Důvodem je skutečnost, že České dráhy, jako dopravce zásilek Kurýr, od prosince letošního roku končí s touto již monoho let námi využívanou službou. To jsou ale potíže, které budou řešit všichni chovatelé a je těžké dopředu odhadnout, jaká východiska z této situace lze nalézt.

Do nadcházejících období vám můžeme nabídnout  naše bohaté zkušenosti, dobré  zázemí a jméno spojené s tradicí v oboru. Změn, ke kterým jsme se rozhodli, se neobáváme. Chápeme to jako výzvu a možnost ukázat, že jsme schopni se přizpůsobit.

Děkujeme všem chovatelům za spolupráci a přízeň projevenou v průběhu téměř dvacetipěti  sezon a těšíme se na další setkání s vámi.

Za ERC s.r.o.  

Jindřich a  Jaroslav Müllerovi

TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o.Webové stránky a kvalitní CMS