Höveler-zkušenost, kterou si můžete koupit. - krmiva pro koně

 

Höveler nabízí
nejobsáhlejší krmný program pro všechny kategorie koní.

V daném životním prostředí při zvyšujících se požadavcích na výkonnost koní je správná výživa základním předpokladem pro úspěch v plemenitbě. Odchovu hříbat i tréningu koní. Pouze v podmínkách optimální výživy může organizmus koně plně rozvinout schopnosti dané svým genetickým základem.
Firma Höveler se od svého založení v r. 1905 specializuje na krmení koní. Obrovské zázemí firmy je tvořeno především dlouholetou tradicí a zkušenostmi, vědecko-výzkumnou základnou, vynikající kvalitou výrobku a širokým programem krmení všech kategorií koní.

Krmiva firmy Höveler se více než 90 let zkrmují v mnoha předních hřebčínech, sportovních i dostihových stájích. Díky vysoké kvalitě svých výrobků je firma Höveler již tradičním dodavatelem krmiva pro koně na Olympijské hry.

Krmiva pro koně od firmy Höveler, jednoho z největších evropských výrobců krmiva pro koně, dodavatele koňského krmiva na olympijské hry

V ČR dodává
ERC Pardubice - Mnětice
Ing. Zdeněk Müller, CSc.
530 02 Pardubice - Mnětice 126

Nyní si firma Höveler dovoluje představit některé ze svých výrobků i v 
České Republice.pošlete e-mail přesun na stránku o plemenných koních - ERC