napište nám... návrat na muller-equine.cz
O firmě ERC
Inseminace čerstvým spermatem
Inseminace zmraženým spermatem
Mražení inseminačních dávek
Středisko reprodukce Nemošice
Technologie
Embryotransfer
Aktuality

Galerie hřebců

Ceník
Otázky a odpovědi
Ceník
inseminace čerstvým semenem inseminace zmraženým semenem

CENÍK PRO ROK 2005 BUDE VYDÁN POZDĚJI


U klisen zapsaných do plemenné knihy a inseminovaných hřebcem zapsaným ve stejné plemenné knize je v níže uvedené ceně připouštěcího poplatku promítnuta státní podpora inseminace. Pokud klisna není zapsána v plemenné knize nebo není zapsána ve stejné knize jako vybraný hřebec, je připouštěcí poplatek vyšší o 2.000, Kč
U každého hřebce uvedeného v tomto ceníku je uvedeno ve které plemenné knize nebo ve kterých plemenných knihách je hřebec pro rok 2004 zapsán. Pokud se stane, že klisna v této plemenné knize zapsána není, má chovatel možnost kontaktovat příslušnou plemennou knihu a klisnu do této plemenné knihy zaregistrovat. Jednotlivé plemenné knihy, adresy a kontakt

Vyhrazujeme si právo změny sazby připouštěcího poplatku během připouštěcí sezóny z vážných důvodů, např změny zaměření a výše státní podpory určitých činností nebo míry vytížení jednotlivých hřebců (o případných změnách budete informováni na tomto místě)

Připouštěcí sezóna začíná 1.2.2004 a končí 31.8.2004

Ceny jsou zde uvedeny bez DPH (5%)

I. Inseminace čerstvým spermatem - zásilkový způsob

1. Manipulační poplatek
- zahrnuje náklady na odbavení a zaslání každé inseminační dávky spermatu
- účtuje se dobírkou při zaslání každé inseminační dávky ve výši 400,- Kč

2. Základní připouštěcí poplatek
- zahrnuje především náklady na zpracování spermatu a přípravu inseminační dávky
- účtuje se dobírkou při zaslání spermatu k prvé inseminaci klisny v připouštěcí sezóně ve výši 2.000,- Kč
(u hřebců Langaas Trinkett a Streimur pouze 1.000,- Kč)

3. Doplatek připouštěcího poplatku - dle hřebce
- zahrnuje všechny další náklady spojené s inseminací klisny a dosažením březosti
- doplatek připouštěcího poplatku se účtuje za klisnu vyšetřenou březí k 1.10.2004 ve výši dle hřebce:

Jméno hřebce Plemanná kniha cena v Kč bez DPH
Langaas Trinkett WP ( Cord Coch Leonard)
WP, ČSP
 
Streimur SN (Streigar - Pagrip)
N, SN
 
Nimrod Hafling (Nebelstein - Nachtflug)
Hafl.
 
Acordino Holst. (Acord II - Landgraf I)
ČT
 
Minerál ČT (Mys xx - Marin lipský)
CS, ČT
 
Veneur du Luc SF (Double Espior - Popof)
CS, ČT
 
Latinus Holst (Landgraf I - Lord)
CS, ČT
 
Corsár CS (Carthago - Corvet)
CS, ČT
 
Palisco SF (Jalisco B - Gaur xx)
CS, ČT
 
Edminton KWPN (Emilion - Nimmerdor)
CS
 
Corrado II Holst. (Cor de La Bryere - Capitol I)
CS
 

4. Slevy
- jsou poskytnuty chovatelům klisen inseminovaných čerstvým spermatem našich hřebců z doplatku připouštěcího poplatku za:
- klisnu sportovní úrovně ST a T ve výši 25%
-třetí a další klisnu téhož majitele ve výši 25%
- jalovou klisnu inseminovanou v roce 2003 spermatem našeho hřebce ve výši základního poplatku zaplaceného v roce 2003

II. Zmrazení spermatu hřebců
- základní vyšetření kvality spermatu a jeho mrazitelnosti
- odběr, hodnocení a zpracování 1 ejakulátu
- zmrazení a hodnocení 1 inseminační dávky
III. Transfer koňských embryí

Cena dle individuální dohody.
Orientační cena za službu končící zjištěnou březostí příjemce je zhruba 45.000,- Kč

IV. Inseminace ve středisku reprodukce klisen Nemošice

Ceník inseminace mraženým spermatem

za inseminaci klisny provedenou ve středisku Nemošice (ceny jsou uvedeny bez DPH v Kč). Poplatek za službu inseminace jejímž výsledkem je zjištěná březí klisna je rozdělen do následujících částí:
- poplatek za krmný den klisny
- poplatek za reprodukční vyšetření klisny před a během procesu inseminace
- připouštěcí poplatek rozdělený na poplatek za inseminaci klisny a doplatek za zjištěnou březost

Poplatky:

1. Poplatek za krmný den klisny
- klisna bez hříběte  140,- Kč
- klisna s hříbětem 170,- Kč
2. Poplatek za provedená vyšetření reprodukčních orgánů klisny před a během procesu inseminace 5.000,-
      
- poplatek pokrývá popsané úkony v jednom až (v případě potřeby) ve třech říjových cyklech  
        a je splatný zálohově při přijetí klisny do reprodukčního centra.
3. Připouštěcí poplatek je rozdělený na poplatek za provedení inseminace a doplatek za dosažení březosti      klisny (rozdělení je uvedeno v závorce) podle jednotlivých hřebců.
      - poplatek za provedení inseminace pokrývá provedení inseminace v rovněž jednom až (v případě potřeby)
         ve třech říjových cyklech a je splatný formou zálohy při přijetí klisny do reprodukčního centra.
      
- doplatek za dosažení březosti je splatný ve stadiu březosti 30 dnů březosti klisny
Ceník mraženého semene
Jméno hřebce (zmražené sperma)
Plemeno
Poplatek v Kč bez DPH
poplatek
za inseminaci
doplatek
za březost
ACORADO I (Acord II - Corrado I)
Holst.
   
ADMIRAND (Admiral - Lugano I)
Hann.
   
AKTION (Pion - Akteur)
KWPN
   
ALLIGATOR FONTAINE (Noren - Dark Tiger XX)
SF
   
ALOIS (Ascot - Garut)
ČT
   
ALOUBE Z (Almé - Gotthard)
Hann.
   
ASCOT (Almé - Prince du Cy)
SF
   
BARBARIAN (Quiniou - Fantaisiste)
SF
   
BELENDEK (Bontur - Alpár)
A1/1
   
CABDULLA DU TILLARD (Abdullah - Galoubet A)
SF
   
CALATO (Capitol I - Landgraf I)
Holst.
   
CALIDO I (Cantus - Coriander)
Holst.
   
CALIN D'ESPOIR (Double Espoir - Gaur)
SF
   
CALETTO III (Cor de la Bryere-Consul)
Holst.
   
CARDENTO (Capitol I - Lord)
Holst.
   
CARISMO (Calypso II - Akzent II)
Hann.
   
CARPACCIO (Caretino - Lantaan)
Holst.
   
CASSINI II (Capitol I - Caletto II)
Holst.
   
COBRA (Carthago - Landgraf I)
Holst.
   
CON CAPITOL (Contender - Capitol)
Holst.
   
CORLAND ( Cor de la Bryere - Landgraf I)
Holst.
   
COROFINO II (Corrado I - Fernando)
Holst.
   
CORRADO I ( Cor de la Bryere - Capitol I)
Holst.
   
ČUKAR A1/1 (Caramel - Myjavan)
A1/1
   
EMILION (Wellington - Farnese)
KWPN
   
FAUST Z (Furioso II - Ramiro Z)
Hann.
   
FOR FURIOSO (Ferragamo - Pilot)
Westf.
   
FÜRST HEINRICH (Florestan I - Donnerhall)
Westf.
   
GOOD TIMES (Nimmerdor -Caletto I)
KWPN
   
GREAT PLEASURE (Grannus - Nimmerdor)
KWPN
   
HEARTBRAKER (Nimmerdor - Silviano)
KWPN
   
HOLD UP PREMIER (Narcos II - Quidam de Revel)
SF
   
HUGBEN-II (Hugben - Astyanax)
ST
   
CHERSON (Eol - Chrizolit)
Trak.
   
IBIŠEK (I Love You - Narcos II)
CS
   
INDOCTRO (Capitol I - Caletto II)
Holst.
   
JAZZ (Cocktail - Ulster)
KWPN
   
K2 (Stradivari - Inschallah AA)
Trak.
   
LACANTUS ( Lord Calando - Cantus)
Holst.
   
LANDOS Rolst. (Lord - Calypso 1)
Holst.
   
LE VOLTAIRE (Voltaire - Zeolit)
KWPN
   
LIMBUS (Landgraf I - Fier De Lui Z)
Holst.
   
LORD CALANDO (Lord Calando I)
Holst.
   
MYS (Flying Star - Astynax)
A1/1
   
NABUCHODONOSOR (Narcos II - Amyndas)
CS
   
OBVOD Trak. (Východěc - Osadok)
Trak.
   
ORLANDO (Heartbreaker - Darco)
BWP
   
PADINUS (Heartbreaker - Grannus)
KWPN
   
PAPILLION (Pilot - Firn)
Westf.
   
QUIDAM'S RUBIN (Quidam De Revel - Landgraf I)
Holst.
   
QUITE EASY ( Quidam De Revel - Landgraf I)
Holst.
   
RENOMMEE (Ramiro - Gotthard)
Hann.
   
RIF DU MADON SF (Matinal - Questeur)
SF
   
ROTSPON (Rubinstein - Argentan I)
Hann.
   
ROX DE LA TOUCHE (Lord Gordon - Fantaisiste)
SF
   
SANDRO BOY (Sandro - Grannus)
Old.
   
SHOGUN II (Night And Day - Garitchou)
SF
   
SILVIO II (Sandro - Gepard)
Old.
   
ULPIEN DU SAPIN (Narcos Ii - Nankin)
SF
   
VENEUR DU PRELET (Grand Veneur - Sterter)
SF
   
VOLTAIRE (Furioso II - Gotthard)
Hann.
   
WELTMAYER (World Cup - Abzatz)
Hann.
   

         

 

SEZNAM PLEMENNÝCH KNIH A ADRESY

CS - Plemenná kniha slovenský teplokrevník v ČR,
Svaz chovatelů CS, Box 145, Pražská 607, 53002 Pardubice, tel.: 446335302, 446760861

ČT - Plemenná kniha český teplokrevník,
Svaz chovatelů českého teplokrevníka, U hřebčince 479, 39701 Písek, tel.: 382210644

ČSP - Plemenná kniha český sportovní pony,
Asociace chovatelů koní, U hřebčince 479, 39701 Písek, tel.: 382210644

WP - Plemenná kniha Welsh pony,
Asociace chovatelů koní, U hřebčince 479, 39701 Písek, tel.: 382210644

N - Plemenná kniha norik,
Asociace chovatelů koní, U hřebčince 479, 39701 Písek, tel.: 382210644

SN - Plemenná kniha slezský norik,
Asociace chovatelů koní, U hřebčince 479, 39701 Písek, tel.: 382210644


 
 
návrat na titulní stránku